1398/07/17 :: دانش‌آموزان عزيز، از بودن در كنار دوستان لذت ببريد. دوستي‌ها را تقويت كنيد و به هم كمك كنيد كه استعداد دروني و گوهر بيگانه‌ي وجودتان را بيابيد. درس خواندن پس از انسان بودن است...

خبرهای مجتمع