آزمون مشاوره

✅ *قابل توجه دانش آموزان و والدین پایه نهم تطبیقی*

 مراحل اجرای آزمون های مشاوره ای:????
========================

۱- ورود به سامانه    my.medu.ir
( پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش)
۲- انتخاب نقش ( فرهنگی ، دانش آموز ، والدین و سایر )
۳- کد ملی دانش آموز
۴- رمز عبور (سریال ۶ رقمی شناسنامه اش )
۵- نوشتن کد امنیتی     
۶- ورود به ماژول ⬇️
------------------------------
⬅️ هدایت تحصیلی
⬅️ انتخاب آزمونهای مشاوره ای
⬅️ مطالعه و تایید راهنمای آزمون رغبت
⬅️ جواب دادن به سوالات آزمون رغبت پایه (۱۲۰ سوال)
⬅️ پس از پاسخ دادن به تمام سوالات آزمون رغبت پایه، باید ثبت و تایید را بزنند.

? نکته: (( دانش آموز باید حتما به تمامی سوالات هر آزمون پاسخ دهند چنانچه سوالی بدون پاسخ بماند شماره آن سوال در بالای صفحه در قسمت چپ به عنوان اخطار با رنگ قرمز مشخص می شود و دانش آموز باید پس از پاسخ به این سوال مجددا دکمه ثبت و تایید را بزند. ))

 * دانش آموز پس از ثبت و تایید سوالات آزمون رغبت پایه ، باید به سوالات آزمون رغبت مکمل ( ۲۵ سوال ) پاسخ داده و در ادامه ثبت و تایید نماید.

* پس از ثبت و تایید آزمون رغبت مکمل دانش آموزان مستقیم وارد صفحه راهنمای آزمون توانائی شده و آن را مطالعه و تایید می نمایند و سپس وارد سوالات آزمون توانائی پایه ( ۹۳ سوال ) می شوند ، پس از پاسخ به تمامی سوالات و ثبت و تایید آنها ، به صفحه سوالات آزمون توانائی مکمل وارد می شوند.

* دانش آموزان باید به تمامی ۲۵ سوال آزمون توانائی مکمل پاسخ داده و دکمه ثبت و تایید آزمون بزنند و پس از ثبت و تایید آزمون توانائی مکمل ، فرآیند انجام آزمون های مشاوره ای توسط دانش آموز نهائی می شود.

⛔ توجه: پس از ثبت نهائی هر ۴ آزمون ، امکان تغییر پاسخ ها وجود ندارد.