کارنامه ماهانه آبان ماه

 قابل توجه دانش آموزان و اولیای محترم دوره تطبیقی
کارنامه ماهانه آبان ماه در سایت مدرسه بارگذاری شده است.
لطفاً وارد سایت شده و با نام کاربری دانش آموز و رمز عبور کارنامه را رویت فرمایید.