اولین اردوی مدرسه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

اولین اردوی مدرسه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در روز چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ ویژه دانش‌آموزان کلاسهای هفتم و هشتم و نهم در ساعت ۱۴ آغاز و در ساعت ۱۶ به پایان رسید این اردو به صورت یک اردوی ورزشی درون مدرسه ای اجراشد