آغاز به کار آکادمی استعداد یابی تنیس

مژده مژدهآغاز به کار آکادمی استعداد یابی تنیس ? مجتمع بین المللی و تطبیقی پسران با حضور مربی تیم ملی تنیس ،استاد محرم خدایی