ساعات کلاسی در روز سه شنبه اخر سال

‼️‼️‼️‼️‼️قابل توجه دانش اموزان گرامی‼️‼️‼️‼️‼️
به اطلاع میرساند روز سه شنبه مورخ ۲۳. ۱۲. ۱۴۰۱ به دلیل اجتناب از خطرات احتمالی چهارشنبه سوری و ترافیک پایان ساعت اموزش ۱۲ میباشد.
?با تشکر دفتر مجتمع تطبیقی و بین الملل پسران?