کارگاه‌ آموزش خانواده

کارگاه‌ آموزش خانواده

موضوع: ارتباط والدین با نوجوان

 مخاطبین: والدین دانش آموزان پایه های ۷، ۸، ۹ و ۱۰ بین الملل و تطبیقی

 تاریخ: دوشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۲
      از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴

مکان: مدرسه تطبیقی و بین‌الملل پسران تهران، سالن آمفی تئاتر پروفسور میرزاخانی