اختتامیه اولین جشنواره بین المللی «علم پویا»

مراسم اختتامیه روز یکشنبه ۱۹ اسفندماه با حضور دکتر طباطبایی مدیر امور خارجه و مدارس خارج از کشور، مهندس نوشادی از وزارت نفت، مدیران مدارس بین المللی و اولیای برگزیدگان برگزار شد. در پایان این مراسم از دستاوردهای دانش آموزان در رشته های مختلف تقدیر شد.