کارگاه تقویت حافظه و تند خوانی و بالا بردن مهارت یادگیری با روش های نوین

عنوان کارگاه:
تقویت حافظه و تند خوانی و بالا بردن مهارت یادگیری با روش های نوین
مدرس : استاد دکتر محمد سیدا

مدیر و مؤسس مؤسسه فرهنگی ذهن برتر

رئیس انجمن تقویت حافظه ایران و از بنیانگذاران روش های نوین یادگیری در ایران

?سه شنبه ، ۲۲ اسفند ۱۴۰۲

⏰️از ساعت ۸ الی ۱۱

مکان: سالن مریم میرزاخانی