اطلاعیه هدایت تحصیلی ویژه پایه نهم تطبیقی

قابل توجه دانش آموزان پایه نهم تطبیقی

لطفاً فردا چهارشنبه از ساعت ۹لغایت۱۱جهت دریافت و بررسی هدایت تحصیلی به مجتمع مراجعه نمایید.

با تشکر مجتمع تطبیقی پسران


تاریخ انتشار: 1403/04/20