هفته دفاع مقدس

 چهارشنبه ۱۴۰۱/۷/۶ در آخرین روز هفته دفاع مقدس ،مجتمع میزبان امیر خلبان حسین خلیلی از پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش بود و دانش آموزان استقبال شورانگیز و بسیار گرم از سخنرانی ایشان داشتند.