آغاز به کار استودیو مجتمع بین المللی و تطبیقی پسران

آغاز به کار استودیو مجتمع بین المللی و تطبیقی پسران با حضور انجمن اولیاء و مربیان در روز دوشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۳