کارنامه پایه هفتم، هشتم و نهم تطبیقی

قابل توجه اولیا و دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم و نهم تطبیقی

اولیای گرامی خواهشمندیم جهت دریافت کارنامه روز یکشنبه مورخ 10. 4 از ساعت 10 لغایت 12 در طبقه سوم مجتمع توزیع میگردد.

با تشکر دفتر مجتمع تطبیقی پسران


تاریخ انتشار: 1403/04/09