المپیاد فیزیک

مسـول باشگاه المپیاد مدرسه بینالملل و تطبیقی تهران: محمدامین یاراحمدی(مدال برنز کشوری المپیاد زیست 2023)

لینک دانلود

 



.سلام و عرض ادب خدمت دانش آموزان و المپیادی های عزیز

من خیلی خوشحالم که اعلام کنم که این شروع کار باشگاه المپیاد مدرسه بینالملل و تطبیقی هست و بنده محمدامین یاراحمدی به عنوان مسؤول این پروژه بزرگ، خیلی امیدوارم به مدال های درخشان شما. کلاس های آتی و تغییرات برنامه ای در اینجا رخ میدهد و تمامی اطلاع رسانی ها اینجا خواهند بود!

 

برنامه باشگاه المپیاد:

مسـؤل: محمدامین یاراحمدی مدال برنز المپیاد زیست کشوری

 

همه استاید از مدال آوران یا مدارس برتر کشور هستند!

در بهترین آموزشگاه ها و مدارس کشور همچین امکاناتی نیست!

جو رقابتی تر ایجاد میکنه که به سطح درسی بچه ها و همین طور از حاشیه های مضر بچه ها رو دور نگه میدارد!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

المپیاد زیستشناسی و سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی:

دبیر: محمدامین یاراحمدی

4 زنگ کلاس هر جمعه، 1 آزمون جامع المپیاد هر ماه.

منابع کلاس از کمپبل شروع میشوند.

-المپیاد سلول های بنیادی چون در کتاب کمپبل مشترک است، کلاس ها تجمیع شروع میشوند و در بهار به امید خدا جدا میشوند.

ترم زمستانه المپیاد زیست و سلول های بنیادی: در انتها زمستان اگر ظرفیت کلاس بالا بود آزمون فیلترینگ برگذار میشود.

ترم بهار: اتمام ¾ کتاب کمپبل. اگر ظرفیت کلاس زیاد بود فیلترینگ انجام شود.

ترم تابستان: اتمام کتاب بیولوژی کمپبل، معرفی منابع تخصصی به دانشآموزان، ارزیابی احتمال مدال و شرایط معافی

چیدمان برنامه جدید برای سال آتی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

المپیاد ریاضی و کامپیوتر:

دبیر:

4 زنگ کلاس هر هفته، شرایط آزمونی با اساتید هماهنگ میشود

چون اساتید هزینه میگیرند باید این کلاس ها یا شهریه داشته باشند یا از طرف مدرسه هزینه داده بشود.

حدود 4 الی 5 میلیون تومان در ماه هزینه میشود که خوب چیز ناچیزی هست

کلاس ها اول یک بنیه ریاضی هستند و کل دوران زمستان و بهار به این کلاس ها تعلق میگیرند(که بدرد همه دانشاموزان میخورند چه المپیادی چه غیر المپیادی)

ترم زمستانه المپیاد کامپیوتر و ریاضی: در انتها زمستان اگر ظرفیت کلاس بالا بود آزمون فیلترینگ برگذار میشود.

ترم بهار:  ادامه مباحث بنیه ریاضی و اتمامش

ترم تابستان: جدا شدن دو کلاس المپیاد و تخصصی تر شدن.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

المپیاد فیزیک و نجوم:

دبیر:

4 زنگ کلاس هر هفته، شرایط آزمونی با اساتید هماهنگ میشود

چون اساتید هزینه میگیرند باید این کلاس ها یا شهریه داشته باشند یا از طرف مدرسه هزینه داده بشود.

حدود 4 الی 5 میلیون تومان در ماه هزینه میشود که خوب چیز ناچیزی هست برای همچین اساتیدی(حتی تلاش میکنم این رقم کمتر هم بشه)

کلاس ها اول یک بنیه ریاضی هستند و کل دوران زمستان و بهار به این کلاس ها تعلق میگیرند(که بدرد همه دانشاموزان میخورند چه المپیادی چه غیر المپیادی)

ترم زمستانه المپیاد فیزیک و نجوم: در انتها زمستان اگر ظرفیت کلاس بالا بود آزمون فیلترینگ برگذار میشود.

ترم بهار:  ادامه مباحث بنیه ریاضی و اتمامش

ترم تابستان: جدا شدن دو کلاس المپیاد و تخصصی تر شدن.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

المپیاد شیمی:

دبیر:

4 زنگ کلاس هر هفته، شرایط آزمونی با اساتید هماهنگ میشود

چون اساتید هزینه میگیرند باید این کلاس ها یا شهریه داشته باشند یا از طرف مدرسه هزینه داده بشود.

حدود 4 الی 5 میلیون تومان در ماه هزینه میشود که خوب چیز ناچیزی هست

ترم زمستانه المپیاد شیمی: در انتها زمستان اگر ظرفیت کلاس بالا بود آزمون فیلترینگ برگذار میشود.

ترم بهار:  ادامه مباحث شیمی(مولتیمر، سیلوربرگ)

ترم تابستان: پس از مشورت با استاد مشخص می شود.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

المپیاد های فرعی:

کلاس برای بچه ها گذاشته نمیشه. فقط کلاس های مشاوره و همینطور راهنمایی گذاشته میشه و خود بچه ها میتونن در مسیر درست به سوی مدال بروند!